Zo werken wij

Zo werken wij

U belt ons met een vraag over uw gezondheid of welzijn. Wij spreken dan direct met u door waar u voor komt en wat uw verwachtingen zijn van homeopathie. We leggen uit wat homeopathie voor u kan doen, namelijk: het zelfgenezend vermogen stimuleren, zodat u zichzelf gaat helen. We kunnen dit bereiken door samen met u op zoek te gaan naar oorzaak en achtergronden van uw klachten.

Spreekt u dit aan? Dan maken we een afspraak voor een gesprek.

Huisarts, specialist of homeopathie?
In het eerste gesprek aan de telefoon bepalen we ook nauwkeurig of u niet beter bij uw huisarts of specialist langs kunt gaan. We willen namelijk zeker weten of het medisch gezien wel verantwoord is dat wij u behandelen. Dit checken we dus altijd bij uw telefonische aanmelding!

Onze aanpak aan de hand van een voorbeeld
Stel: u heeft chronisch hoofdpijn. U tobt er al tien jaar mee. Bezoeken aan de huisarts hebben niet geholpen. Scans in het ziekenhuizen laten niets zien. De neuroloog zegt: ‘U bent gezond’. Maar uw hoofdpijn zegt iets anders…
U belt ons en vraagt: ‘Kan homeopathie mij misschien helpen?’
En zo zit u op een dag bij ons in de praktijk.

Terug naar de oorzaak van uw klacht
Elke verstoring in het lichaam heeft een oorzaak. Ook tien jaar hoofdpijn. Daarom gaan wij op zoek naar het begin van uw klacht. Wat is er circa tien jaar geleden gebeurd? Dat kan van alles zijn. Een overlijden van een dierbare, een pijnlijke ruzie die nooit is uitgesproken, een ernstige afwijzing, een val of ongeluk… Wat het ook geweest is, de ervaring was heftig en die kunt u onbewust als bedreigend hebben opgeslagen.

Maar u wilt dat gevoel niet. Dus gedraagt u zich zo dat u zo weinig mogelijk met die emoties geconfronteerd wordt. Vlondertje erover. Niet aan denken. Weg ermee!

Dat kunt u wel ‘besluiten’, maar uw lichaam doet daar vaak niet aan mee. Het ontwikkelt ziektesymptomen. In dit geval: hoofdpijn. En die hoofdpijn is als het ware het zichtbare/voelbare deel van de weggedrukte pijn. Maar de diepste oorzaak is meestal emotioneel en onbewust.

‘Ik ken de oorzaak van mijn klacht niet’
Maar misschien kent u het begin van uw klacht niet. Dan is er meestal ook geen directe oorzaak, maar is de hoofdpijn meer een aanleiding. Zo’n aanleiding blijft meestal onopgemerkt omdat ze aan een onbewuste ervaring raken. Als dat zo is, kunnen we door u goed te observeren (wie bent u, hoe bent u, hoe gaat u met uw ziekte om, hoe uiten de symptomen zich) toch een goed middel voor u vinden.

Gesprekken én homeopathisch middel
Wat wij doen is – samen met u – het spoor terugvolgen dat ons uiteindelijk bij die ervaring van tien jaar geleden brengt en – belangrijker nog – hoe u daarmee bent omgegaan. Dat doen we met gesprekken én met een homeopathische middel dat u daarin ondersteunt. Dit middel zorgt voor bewustwording, zodat ‘het vlondertje’ niet meer nodig is en in een later stadium de klacht zal verdwijnen.

Natuurlijk zijn er ook voorbeelden van ziektes/klachten die nog maar net ontstaan zijn. Ook dan is er zorgvuldig onderzoek nodig, maar u zult – met ondersteuning van een homeopathisch middel – veel sneller positieve resultaten ervaren.

Welk middel krijgt u?
Dat is per patiënt verschillend. Het middel dat u bijvoorbeeld bij chronische hoofdpijn krijgt kan heel anders zijn dan iemand die diezelfde klacht heeft als u. Wij stemmen dit dus individueel af. Om dat goed te kunnen doen én om het effect ervan te kunnen volgen zijn er altijd meerdere consulten nodig.

Verbaas u ook niet als u een piepklein pilletje krijgt, want een van de ‘wetten’ van homeopathie is: een zo klein mogelijke dosering! Een te grote hoeveelheid maakt u zelfs zieker.

Bij onze aanpak hoort ook dat wij u bijvoorbeeld voedingsadviezen kunnen geven. We proberen namelijk om alle externe factoren die de ziekte in stand houden of veroorzaken op te sporen. Alleen zo kunnen we uw zelfgenezend vermogen stimuleren aan het werk te gaan. Dat kan van u vragen om bepaalde gewoonten te veranderen of zelfs af te leren.

Communicatie is essentieel!
Heeft u algemene vragen, twijfel over de werking van een middel of de dosering of andere vragen? Dan kunt u ons altijd bellen op ons telefonisch spreekuur. Ook als u zelf denkt: ‘Is dat nou wel nodig…?’ Deze service is kosteloos en belangrijk voor het opbouwen van een vertrouwensband en goede werking van het homeopathisch middel. Voor consulten is ook bezoek aan huis mogelijk.

Extra informatie over hoe wij werken

Genezen vraagt tijd

Iedereen wil zo snel mogelijk van zijn klachten af. U ook. Hoe snel dat kan? Dat kunnen ook wij niet op voorhand zeggen. Er is wel een gemiddelde. Als u al tien jaar klachten heeft, duurt het ongeveer tien maanden voordat een homeopathisch middel in combinatie met gesprekken resultaat heeft. Een klacht van al twee jaar kan in twee maanden verdwijnen. Kortom: één maand genezingstijd voor elk jaar dat u eenzelfde klacht heeft.

Mogelijke reacties op gesprekken en homeopathisch middel
Hoe u reageert op onze aanpak (gesprek én middel) is afhankelijk van uw persoon en vitaliteit en op voorhand niet te voorspellen. Maar de volgende reacties zijn mogelijk:

  • Uitscheidingsreacties zoals: verkoudheid, zweetaanvallen, eczeem, diarree, puistjes, veel plassen; en emotionele reacties zoals huilbuien en woede-uitbarstingen.
  • Kortstondige terugkeer van oude klachten: omdat we het ‘spoor terugvolgen’ komen we ook langs eerdere ‘klachtenstations’. Dat lijkt vervelend, maar is positief. Want dan zullen die oude klachten op onze zoektocht naar de oorzaak van uw huidige klacht zich vanzelf opheffen omdát ze terugkeren. U heeft alleen wat geduld nodig (meestal enkele dagen).
  • Een ander effect kan zijn dat de klacht waarvoor u komt verergert. Deze beginreactie is natuurlijk vervelend voor u en kan ook weerstand oproepen, maar wel een goed teken. Dit laat zien dat u op het homeopathisch middel reageert.

Wat is klassieke homeopathie?
Wij zijn klassiek homeopaten. Dat betekent dat wij ons in onze aanpak baseren op de uitgangspunten van de klassieke homeopathie zoals die ooit door de grondlegger Samuel Hahnemann zijn geformuleerd, maar natuurlijk laten we ook ons inspireren door nieuwe inzichten. Deze uitgangspunten en aanpak vindt u ook helemaal terug in onze beschrijving: ‘Hoe werken wij?’ In onze aanpak gaan gesprekken én gebruik van een homeopathisch middel hand in hand. We schrijven altijd één middel tegelijkertijd voor in een minimale dosering. Dit stemmen we nauwgezet op uw unieke omstandigheden af . Goed om te weten: onze middelen zijn proefdiervrij getest.

Andere vormen van homeopathie zijn:

  • De klinische homeopathie: in plaats van een chemisch middel wordt een natuurgeneeskundig middel voorgeschreven dat is afgestemd op de ziekte in plaats van op de zieke.
  • De complex homeopathie: daarbij worden meerdere middelen tegelijk gegeven in de hoop dat één van de middelen zal helpen. Deze middelen zijn vrij verkrijgbaar bij de drogist of apotheek.